UDUS Mail OER Alumni UDUS LMS UDUS SIS Our Bulletin Departmental Journals

Usmanu Danfodiyo University Sokoto

The most peaceful university in Nigeria
Mrs. Safiya Ozichu OnimisiPostion:Ex.Officio
Email:safiya.onimisi@udusok.edu.ng
Phone: